Stage bij Stichting Demeter – meewerken aan visievorming op vernieuwing in BD landbouw

DemeterStichting Demeter biedt meerdere stageplekken voor studenten die komend winterseizoen 2015-2016 met boeren willen werken aan een visievorming op kennisontwikkeling en vernieuwing in de Biologisch Dynamische landbouw. Dit tegen de achtergrond van het maatschappelijk debat rond kwesties als: dierwelzijn; het gebruik van antibiotica en antibiotica vrije status; de mannelijke lijn in de veehouderij (wat doen we met stiertjes, bokjes en haantjes) en kalfjes bij de koe. Van ousher heeft de BD zich sterk onderscheiden van de gangbare landbouw in deze kwesties, maar dat zal naar verwachting minder worden. Hoe kan de BD zich dan blijven onderscheiden? Continue reading

Waarde van streekproducten voor het Groene Hart – een case study

Welke waarden voegen (Erkende) streekproducten toe aan het Groene hart? In navolging van een eerder ACT-opdracht gaan twee studenten dit in kaart brengen voor drinkyoghurt van de Veldhoeve, een officieel erkend Groene Hart streekproduct dat sinds aantal weken exclusief wordt verkocht in Hoogvliet supermarkten. Welke relaties onderhoudt de Veldhoeve en welke waarden voegt het bedrijf met het produceren van streekproducten toe aan het Groene Hart vanuit het perspectief van de relaties? Dat is de opdracht die Miriam Romero en Camilla Ponte komende 4 weken gaan uitvoeren voor o.a. de Stichting Groene Hart Kloppend Hart. Het is een vervolg op een eerdere ACT-opdracht uitgevoerd in het kader van Groene Cirkels: een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Heineken en Alterra.

Miriam en Camilla kunnen de medewerking van Nederlandstalige studenten goed gebruiken: bij uitvoeren van de hele opdracht of bij enkele onderdelen ervan. Zoals faciliteren en verslag doen van een focus-groep met alle relaties. De studenten krijgen hiervoor 6 ects via een capita selecta vak van Rurale Sociologie. Wie interesse kan zich melden bij dirk.roep@wur.nl of bij ilse.markensteijn@wur.nl coordinator Kenniswerkplaats Wageningen Universiteit. Deze opdracht kan ook een opstap zijn naar een stage of een afstudeeronderzoek. Niet alleen voor studenten van Wageningen Universiteit.

Stages; Opzetten van buurtmoestuin in Tilburg

De gemeenteraad van Tilburg heeft ingestemd met het initiatief voor het opzetten van  buurtmoestuinen. Om dit te verwezenlijken zullen Brabantse Milieufederatie en welzijnsorganisatie Twern in samenwerking met de gemeente Tilburg en andere organisaties dit project gaan trekken. De BMF en Twern zullen de leiding hebben over dit project, maar er zal wel nauw samengewerkt worden met de andere partijen.

De Brabantse Milieufederatie is een onafhankelijke belangenbehartiger voor natuur,  landschap en milieu in de provincie Noord-Brabant. De Twern is een welzijnsorganisatie die maatschappelijke diensten levert.

Stage mogelijkheid 1:
Buurtmoestuinen kennen vele positieve effecten voor de buurt en het milieu. Het is de bedoeling dat de stagiair het veld in gaat en dit project realiseert. Beide organisaties beschikken over de nodige contacten en netwerken waar de stagiair volop gebruik van kan maken. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk minstens 1 buurtmoestuin is opgestart en dat de organisatie voor de andere buurtmoestuinen in gang is gezet.

Stagemogelijkheid 2:
De gemeenteraad van Tilburg heeft al ingestemd op dit initiatief, maar de BMF en  Twern willen dit ook graag in andere gemeentes van Noord-Brabant gaan realiseren. Andere gemeentes zover krijgen en begeleiden bij het opzetten van buurtmoestuinen is een andere stage mogelijkheid.

Zij zoeken naar een enthousiast iemand die in staat is zelfstandig te werken, doorzettingsvermogen heeft, goed kan organiseren en initiatief nemend is.  Zij bieden een uitdagende leerplek, waarin veel ruimte wordt geboden voor eigen inbreng en wensen.

Looptijd is ongeveer 5 maanden voor de verschillende opdrachten en tot 1 jaar voor de combinatie.

Meer info bij Petra.derkzen@wur.nl of rechtstreeks bij:

John Vermeer
E-mail: john.vermeer@bmf.antenna.nl
Telefoon: 013-5356225 | 06-12579879
Karlijn Verschuren,
E-mail: karlijnverschuren@noord.twern.nl
Telefoon: 013-4553800