Waarde van streekproducten voor het Groene Hart – een case study

Welke waarden voegen (Erkende) streekproducten toe aan het Groene hart? In navolging van een eerder ACT-opdracht gaan twee studenten dit in kaart brengen voor drinkyoghurt van de Veldhoeve, een officieel erkend Groene Hart streekproduct dat sinds aantal weken exclusief wordt verkocht in Hoogvliet supermarkten. Welke relaties onderhoudt de Veldhoeve en welke waarden voegt het bedrijf met het produceren van streekproducten toe aan het Groene Hart vanuit het perspectief van de relaties? Dat is de opdracht die Miriam Romero en Camilla Ponte komende 4 weken gaan uitvoeren voor o.a. de Stichting Groene Hart Kloppend Hart. Het is een vervolg op een eerdere ACT-opdracht uitgevoerd in het kader van Groene Cirkels: een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Heineken en Alterra.

Miriam en Camilla kunnen de medewerking van Nederlandstalige studenten goed gebruiken: bij uitvoeren van de hele opdracht of bij enkele onderdelen ervan. Zoals faciliteren en verslag doen van een focus-groep met alle relaties. De studenten krijgen hiervoor 6 ects via een capita selecta vak van Rurale Sociologie. Wie interesse kan zich melden bij dirk.roep@wur.nl of bij ilse.markensteijn@wur.nl coordinator Kenniswerkplaats Wageningen Universiteit. Deze opdracht kan ook een opstap zijn naar een stage of een afstudeeronderzoek. Niet alleen voor studenten van Wageningen Universiteit.

Boerenwijsheid en waarden van het land

Op vrijdag 15 oktober werd in Berg en Dal het prachtige boek Boerenwijsheid; inspiratiebron voor een duurzame samenleving, gepresenteerd van Anselm Grün, Ton Duffhues en Hein Pieper.

Anselm Grün is een Duitse Benedictijer pater, bekend schrijver van spirituele boeken, referent in spirituele thema’s, geestelijk verzorger en cursusleider voor meditatie en contemplatieve trainingen. Hij is tevens abt en zakelijk directeur van een klooster, waar hij duurzaamheid niet alleen predikt maar ook in praktijk brengt: de kloosterboerderij werd binnen enkele jaren CO2 neutraal.

Tijdens een workshop waaraan ondergetekende mocht meedoen zijn een aantal thema’s geformuleerd die vervolgens aan Grün zijn voorgelegd met het verzoek essay te schrijven. Ton Duffhues en Hein Pieper, beiden werkzaam voor  het project Waarden van het land, hebben het boek gecomplementeerd met essays  over waarden en boerenwijsheid. Het boek beschrijft de thema’s 1) Spiritualiteit en landbouw 2) Persoonlijke ontwikkeling 3) Waarden en normen-ethiek van het boerenwerk 4) Landbouw en samenleving 5) Verantwoord ondernemen en duurzaamheid en 6) Aanzetten voor een hedendaagse spiritualiteit. Grün laat zich niet alleen inspireren door het katholiek-christelijke gedachtengoed maar ook door leermeesters als Lao Tse en Griekse filosofen.

Continue reading