Stage bij Stichting Demeter – meewerken aan visievorming op vernieuwing in BD landbouw

DemeterStichting Demeter biedt meerdere stageplekken voor studenten die komend winterseizoen 2015-2016 met boeren willen werken aan een visievorming op kennisontwikkeling en vernieuwing in de Biologisch Dynamische landbouw. Dit tegen de achtergrond van het maatschappelijk debat rond kwesties als: dierwelzijn; het gebruik van antibiotica en antibiotica vrije status; de mannelijke lijn in deĀ veehouderij (wat doen we met stiertjes, bokjes en haantjes) en kalfjes bij de koe. Van ousher heeft de BD zich sterk onderscheiden van de gangbare landbouw in deze kwesties, maar dat zal naar verwachting minder worden. Hoe kan de BD zich dan blijven onderscheiden? Continue reading