Thesis / stage vacature: Regionale initiatieven voor de transitie naar een duurzaam voedselsysteem

Achtergrond

Ons voedselsysteem is verre van duurzaam. De huidige voedselconsumptie en -productiepatronen dragen sterk bij aan een aantal urgente duurzaamheidsopgaven op het gebied van de gezondheid en welzijn van mens, dier en planeet. Deze duurzaamheidsopgaven zijn geen losstaande problemen; het zijn gerelateerde symptomen van een niet-duurzaam voedselsysteem. In de Nederlandse agrofood sector en daarbuiten zijn vele innovatieve ondernemers, burgers, coalities en andere partijen al actief bezig met de verduurzaming van het voedselsysteem, bijvoorbeeld in het realiseren van korte ketens, het verbinden van stad en platteland, de eiwittransitie, regeneratieve, natuur-inclusieve landbouw en true cost accounting. Daarin is er een groeiende beweging naar gebiedsgericht werken met regionaal georganiseerde netwerken die aansluiten op landschappelijke kenmerken, biodiversiteit, de culturele eigenheid en sociale verbanden van een regio. In een landelijk project gefinancierd door de NWO gaan we in kaart brengen wat voor soort initiatieven in verschillende regio’s zijn ontwikkeld die kunnen bijdragen aan de gewenste transitie en hoe ze aan hun ambities werken.

De thesis/stage opdracht

Je kunt binnen dit landelijke project bijdragen aan de analyse van de verschillen en overeenkomsten tussen initiatieven in doelen, aanpak, betrokken partners en belemmeringen en kansen. Er is een vragenlijst opgesteld waarmee de kenmerken van een groot aantal regionale initiatieven in kaart worden gebracht. Als vervolgstap kun je regionale initiatieven benaderen en met hen verder in beeld brengen wat  hun doelen en ambities zijn, welke kansen en belemmeringen zij ervaren, wat hun strategie is om bij te dragen aan veranderingen en wat hun impact zij willen bereiken op sociaal, ecologisch en economisch gebied.

Je kunt je ook richten op één of enkele regionale initiatieven en met  hen in een vorm van co-creatie verkennen hoe succesvol hun aanpak is, wat het initiatief tot dusver heeft bereikt op sociaal, ecologisch en economisch gebied,  hoe de impact van het initiatief versterkt kan worden en hoe belemmeringen kunnen worden opgelost.

Periode: voorjaar, zomer of najaar 2021

Meer informatie: Jan Hassink: jan.hassink@wur.nl; Henk Oostindie (RSO): henk.oostindie@wur.nl

75th Anniversary: 22) Vormende krachten, veranderende verhoudingen: reflecties op de studie van een veranderend platteland

“Noem je dissertatie nooit deel 1” schreef de Wageningse professor agrarische geschiedenis Pim Kooij (Kooij 1991: 9) in zijn inleiding tot het boek “Het Oldambt, deel 2: nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen”. Achteraf bezien was het wellicht niet eens zo’n heel slechte keuze van E.W. Hofstee om zijn proefschrift in 1937 “Het Oldambt: Vormende Krachten deel 1’ te noemen (Hofstee 1937). Zelf kwam de grand old man van de rurale sociologie er niet meer aan toe hier een deel 2 aan toe te voegen, oorspronkelijk beoogd als een integrerende en concluderende afsluiting van het voorafgaande deel. Maar zijn toevoeging ‘deel 1’ heeft anderen uiteindelijk de uitdaging doen aangaan om met een vervolg te komen. Al was het meer dan 50 jaar later, en niet zo zeer concluderend, maar reflecterend. Continue reading

75th Anniversary: 21) Geographies of power and rebellious social sciences

Garfagnana, Italy – picture by Jordan Treakle

by Jordan Treakle

My path to WUR’s Rural Sociology Group (RSO) differed from most of my fellow Masters students when I first arrived to Wageningen in August 2015. As a second-year student in the International Masters in Rural Development (IMRD) programme[1], I had spent the first year of my programme nomadically exploring the academic halls of the University of Ghent (Belgium), Humboldt University (Germany), and the University of Pisa (Italy) with my 27 fellow IMRDers. This unique and fast paced academic tour of Europe gave me a range of academic lens on agricultural economies and cooperative development in food systems that were enriching and informative. But these perspectives generally had not touched on the complex geographies of power and agency that I found most compelling. Luckily WUR’s small but worldly campus, with all of its contentious influences of corporate agribusiness research and rebellious social science scholarship, offered a critical forum to both intellectually digest the lessons of the other academic institutions I had visited during the first year of my programme, as well as dive into rural sociological concepts that reconfigured my relationship to place and later guided young career in farmer advocacy and agricultural policy. Continue reading

75th Anniversary: 20) Boerengroep

Boerenprotest tegen melkprijs- ongedateerd, archief Boerengroep

Het is al weer 50 jaar geleden dat de Boerengroep[1] werd opgericht in een roerige tijd van grootschalige boerenprotesten. Een Europese demonstratie van boeren in Brussel op 23 maart 1971 liep uit op een confrontatie met de politie. Er gingen tientallen auto’s in vlammen opgingen en één boer vond de dood (klik op deze link voor een nieuwsverslag over deze betoging uit 1971)[2]. De demonstratie maakte duidelijk dat er onder boeren en boerinnen grote ontevredenheid was over het gevoerde Europese landbouwbeleid. Continue reading

Boerengroep 50 years: kick off. Farmers’ Protests with emeritus prof. Jan Douwe van der Ploeg

It has been 50 years since De Boerengroep (The Peasant Foundation) was founded in a turbulent time of large-scale farmer protests. A European farmers’ demonstration on March 23, 1971 rocked Brussels. Against this background of protests, the Boerengroep was established. Celebrating 50 years, De Boerengroep will organize a series of events. Monday,  February 15 they will kick off with a seminar about farmer protests then and now.

You can still register through this link: https://forms.gle/DhYqsbTMR3RQr2Ta7

February 15, 19.30-21.00: Speakers

Jan Douwe van der Ploeg, one of the founders of the Boerengroep, and emeritus professor in Rural Sociology, he devoted a large part of his career to research on the “New Peasantries”. Currently, he is Adjunct Professor at COHD at CAU in Beijing, a member of the Board of Agroecology Europe and of the Advisory Board of the Northern Frisian Woodlands Territorial Cooperative.

Tim van der Mark, board member NAJK Pigs, poultry and calf husbandry.

Roel During, researcher at the Biodiversity and Policy team within Environmental research in WUR, expert on cultural history and resistance.

 

75th Anniversary: 19) The Boerinnengroep Wageningen: looking back

In the 1977, we, a group of women students and graduates, mostly in Rural Sociology, founded the so-called ‘Boerinnengroep’, which translates as ‘farm women’s group’[1]. The Boerinnengroep has contributed to new agendas of farmer and rural women’s organisations, agricultural policy and academia. It has also put, in a way, a strong imprint on our lives and careers. In this blog we look back. Continue reading

75th Anniversary: 18) On Eros, Rural Encounters and Local Responses: Rural Sociology’s 25th and 50th anniversary

Since Wageningen rural sociology celebrates its 75th anniversary, this implies we had two previous anniversaries: the 25th and the 50th. At both occasions, anniversary books were published.

Images and Realities of Rural Life (click on the title to get access to the book) was published at the occasion of 50 years Wageningen rural sociology. Edited by Henk de Haan and Norman Long, the anniversary book offers “a sample of recent work by sociology staff members and sketches out possible future trajectories” (Haan and Long 1997: vii). The book does not look back, as claims to reputation should be built on achievements, and not on the past, the editors state. “Ancestral rituals have their function in strengthening the sense of identity among current staff members and students, and may also serve as an historical claim on the present and future existence of a robust sociology in Wageningen”, yet the identity and standing of sociology in Wageningen, the editors contend, should be constructed on current “research profile, thinking and academic performance” (ibid.). Continue reading

Comparing pathways towards sustainability: Lessons on transformative agency from three pioneering farms in Europe – MSc-thesis by Samuel van Rozelaar

Samuel van Rozelaar is a Master student Organic Agriculture has recently completed an excellent and beautifully illustrated MSc-thesis on the transformative agency of three pioneering farmers, all members of the lighthouse farms network, and meticulously reconstructed their transition pathways towards sustainable farming systems. ‘Comparing pathways towards sustainability: Lessons on transformative agency from three pioneering farms in Europe‘ can be downloaded (click on hyperlink). Below the abstract.

Abstract

This thesis offers lessons on the transformative agency of the farmers behind three pioneering farms. This is done by comparing the transformative strategies they applied in relation to the three-fold embedding of their farms, throughout their pathways towards more sustainable farming systems. To reconstruct these pathways semi-structured interviews and pathway mapping exercises were conducted with the main actors on each farm. This data was then coded, categorized and grouped in dimensions that allowed for a comparison of the interplay between strategies and embedding. The resulting 8 lessons show that these farmers persevered in developing, adapting, and moving towards their dreams and visions, despite many critical moments, by applying a range of transformative strategies. Through these strategies they managed to transform their farms in terms of its practices and relations. Throughout this process of transformation, the farmers continuously moved through a learning process, and as such also personally transformed in terms of thinking and doing, which in turn further enhanced their transformative capacities and strategies. Finally, the lessons show that these farmers have managed to create and navigate complex sustainable farming systems by tapping into the knowledge, skills, and resources of others. This shows the significance of the co-creation of contextual knowledge and the capacities to apply it in the transformation towards sustainable food systems. For future research, it is recommended to test to what extent these lessons resonate with other pioneering farms, but also with conventional farms. In addition, it is worth comparing family farms with non-family farms in their transformations towards sustainable farming systems, with a focus on intergenerational differences. In doing so, the frameworks of resilience of social-ecological systems and the adaptive cycle of transformations could be highly useful. Lastly, future research into transformations should also include the role of the relations to non-humans.

MSc thesis opportunity: Sustainable Food Systems Research for Impact

Duration: 6 months

Language: English

Credits: 33-36 ECTS (programme dependent)

Start Date: As soon as possible 

Are you passionate about food system transformation?  We are looking for students to review 20 years of practical case studies, which have been conducted for international research and innovation projects, and to follow up on key cases of food system transformation, looking at success and failure. Your job will be to dig deep into real-world examples of people, organizations and networks that are trying to change our food systems.  You will identify trends, opportunities and challenges and drawing on sociological theories, you will analyse the data to help advance our understanding of food system transformation.

The supervision team includes:

  • Professor Han Wiskerke, Chair of RSO
  • Dr Jessica Duncan, Associate Professor in RSO

Eligibility:

  • MSc student from MDR, MID, MOA, MCH and MFT who wish to work on an RSO thesis.
  • Candidates should have a strong interest in food system research and a passion for social justice.
  • Candidates should have good knowledge of (and preferably experience with) qualitative research methods, in particular document analysis and interviewing.
  • Very good organizational skills and experience/interest in developing databases is an asset.  

If interested please contact jessica.duncan@wur.nl