Scriptieprijs Slow Food uitgereikt aan Elisa de Lijster

Tijdens een debatavond onder de noemer ‘Slow or cheap: that is the question‘ over de aanstaande hervorming van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid georganiseerd door de Youth Food Movement (zie korte toelichting hieronder) is: 

de Jan Wolf scriptieprijs uitgereikt aan de 2 scripties die volgens de jury het meest bijdragen aan het verder ontwikkelen van het SlowFood gedachtengoed. Juryvoorzitter Michiel Korthals (hoogleraar in Wageningen) beloonde de bachelor-scriptie Sanne de Wit over de gezondheidseffecten van gemeenschappelijke stadstuinen en de master-scriptie van Elisa de Lijster over vergroening en vermaatschappelijking in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, met de prijs van 500 euro en een publicatie op de website van SlowFood.

We hebben het afstudeeronderzoek van Elisa de Lijster mogen begeleiden. We zijn dus niet de enigen die lovend zijn over haar sciptie. Zie een post van Elisa voor een korte toelichting op haar MSc-thesis. 

De Youth Food Movement is een jongerenbeweging die zich inzet voor een eerlijker en gezonder voedselsysteem. De manier waarop voedsel tegenwoordig wordt geproduceerd en geconsumeerd is namelijk verre van duurzaam. In het Westen consumeren we te veel en te ongezond. Tegelijkertijd zijn er delen van de wereld die kampen met ernstige voedseltekorten. De huidige productie brengt schade toe aan mens en milieu. Steeds meer mensen raken vervreemd van hun voedsel en hierdoor verliezen we waardevolle kennis en cultuur.

Een van de projecten van de Youth Food Movement betreft de GLB-hervorming: CAP2013. Samen met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (NAJK) heeft YFM een videoblogserie ‘GLB – De toekomst van ons voedsel’ van gemaakt. In zes aflevering worden jongeren bezocht die dagelijks met het GLB te maken hebben.