Tim Lang – key note speaker Food Film Festival 2012

In an earlier post the Food Film Festival 2012, organized by the Youth Food Movement, was announced. The key note on sustainable food provision by Tim Lang, Professor Food Policy at the  City University London, was one of the higlights. A video of his key note has been uploaded by Gerbrand Oudenaarde at Vimeo (see video below), including a short  review in Dutch. See also Foodlog for a review in Dutch.

Food Film Festival 2012, March 16-18

The Food Film Festival 2012, March 16 – 18 in Amsterdam, is an event initaited and organised by the Dutch branch of the Youth Food Movement. It promises an interesting mix of films, workshops, events and even a specific food festival for kids. See the programme at the website or the pdf here. Tim Lang will close the festival with a key note. Take a look at the short video clip blow, an appetizer.

Scriptieprijs Slow Food uitgereikt aan Elisa de Lijster

Tijdens een debatavond onder de noemer ‘Slow or cheap: that is the question‘ over de aanstaande hervorming van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid georganiseerd door de Youth Food Movement (zie korte toelichting hieronder) is: 

de Jan Wolf scriptieprijs uitgereikt aan de 2 scripties die volgens de jury het meest bijdragen aan het verder ontwikkelen van het SlowFood gedachtengoed. Juryvoorzitter Michiel Korthals (hoogleraar in Wageningen) beloonde de bachelor-scriptie Sanne de Wit over de gezondheidseffecten van gemeenschappelijke stadstuinen en de master-scriptie van Elisa de Lijster over vergroening en vermaatschappelijking in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, met de prijs van 500 euro en een publicatie op de website van SlowFood.

We hebben het afstudeeronderzoek van Elisa de Lijster mogen begeleiden. We zijn dus niet de enigen die lovend zijn over haar sciptie. Zie een post van Elisa voor een korte toelichting op haar MSc-thesis. 

De Youth Food Movement is een jongerenbeweging die zich inzet voor een eerlijker en gezonder voedselsysteem. De manier waarop voedsel tegenwoordig wordt geproduceerd en geconsumeerd is namelijk verre van duurzaam. In het Westen consumeren we te veel en te ongezond. Tegelijkertijd zijn er delen van de wereld die kampen met ernstige voedseltekorten. De huidige productie brengt schade toe aan mens en milieu. Steeds meer mensen raken vervreemd van hun voedsel en hierdoor verliezen we waardevolle kennis en cultuur.

Een van de projecten van de Youth Food Movement betreft de GLB-hervorming: CAP2013. Samen met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (NAJK) heeft YFM een videoblogserie ‘GLB – De toekomst van ons voedsel’ van gemaakt. In zes aflevering worden jongeren bezocht die dagelijks met het GLB te maken hebben.