‘Meet the woman leading China’s new organic farming army’ – Al Jazeera English

Quote

A recent article on Al Jazeer English with Shi Yan’s approach to organic farming that is helping to break the country’s “addiction to pesticides” and an interview with Rural Sociology’s Jan Douwe van der Ploeg.

Source: Meet the woman leading China’s new organic farming army – Al Jazeera English

Landbouw als oplossing voor illegale stroperij? Naïef en tegenstrijdig

Quote

Vandaag verscheen er een opiniestuk in de Trouw, geschreven door Paul Hebinck en Bram Büscher, collega’s van de Sociology of Development and Change Group, over de jacht op illegale stroperij:


16 oktober 2015 | door: Paul Hebinck en Bram Büscher, wetenschappelijk medewerkers Wageningen Universiteit

Internationale jacht op stropers vanuit Den Haag naïef en tegenstrijdig

Staatssecretaris Dijksma van EZ heeft financiële steun toegezegd aan de door WNF opgezette Wildlife Justice Commission om stroperij in Afrika en Azië te helpen bestrijden. De plannen zijn echter onrealistisch en naïef.

Ten eerste is het idee dat landbouw de ruggengraat is van de (rurale) economie en zodoende op korte termijn een (legale) alternatief inkomstenbron kan vormen onrealistisch. Boeren keren zich al decennia in toenemende mate van de landbouw af omdat  inkomsten uit landbouw al jaren weinig soelaas biedt voor kleine boerenfamilies om een redelijk bestaan op te bouwen. Migratie naar de stad, maar ook illegale handel in houtskool, drank en wild zijn welkome aanvullingen op een vaak mager bestaan. De staatssecretaris doet er goed aan om samen met collega Ploumen initiatieven te ontwikkelen om van landbouw een aantrekkelijke(re) bron van bestaan te maken. Onderhandelingen over een zgn. vrije wereldmarkt en de exponentiële landroof voor de productie van gewassen voor de wereldmarkt of de productie van hop voor Heineken waar premier Rutte over repte in de recente algemene vergadering van de VN werken dit echter al jaren tegen. Laat de staatssecretaris zich daar maar druk over maken en collega Ploumen overtuigen boeren te ondersteunen in hun strijd om land en redelijke prijzen voor hun waar. Zolang Ploumen echter vrijhandel belangrijker blijft vinden dan lokale boerenrealiteiten in Afrika zal agrarische ontwikkeling niet echt een alternatief bieden voor stroperij.  Continue reading

“We need policy rupture not incremental conservatism”: Toward a #commonfoodpolicy

Quote

Transmango

The EU-project TRANSMANGO is focussed at sustainable pathways to changing the food system. This project aims to combine and integrate different theoretical approaches to gain insight into Food and Nutrition Security (FNS).
In light of that, TRANSMANGO’s Terry Marsden has written an opinion paper about transitioning from the CAP to a Common Food and Nutrition Policy to start the debate.

Join the debate: 

A Common Food and Nutrition Policy for Europe?
Having been fortunate enough to have attended and participated in several international conferences and working groups over the spring and summer of this year, and had a change to explore and discuss the current ‘state of play’ in what seems to be the increasingly dysfunctional global food system, I have recently begun to seriously reflect on European policy, and the questions of radically changing the current EU CAP into a Common Food and Nutrition Policy. This was mentioned by Damien Canare, from Montpellier at a meeting of the FLEDGE research programme in Waterloo in September this year, and in my preparation and discussions for a presentation on the TRANSMANGO EU project at the Agriculture and Urbanising Society Conference in Rome thereafter.

“Some have perceived this as being something of a naive question, given the overall complexity and political inertia in the glacial process of CAP reform experienced over the past 25 years”

Continue reading