De weg naar duurzame pachtafspraken tussen boer en gemeente: uitkomst ACT-opdracht

Image

Door Amarins Bouman, Jurrian Veldhuizen, Henry Abbink, Robin Kampert, Ester Klein Hesselink en Floor Sluijter. Studenten van Wageningen Universiteit die als onderdeel van hun Master opleiding een Academic Consultancy Training (ACT) opdracht hebben uitgevoerd.

De afgelopen twee maanden hebben wij onderzoek gedaan in het kader van het Wetenschapswinkel project ‘Boeren zonder land: hoe is dat mogelijk?’ in opdracht van Vereniging Toekomstboeren. Met 6 studenten van verschillende achtergronden (consumentenwetenschappen, bos-en natuurbeheer, international development & biologische landbouw) zijn wij aan de slag gegaan met het onderzoeken van alternatieve pachtconstructies. Binnen dit onderzoek is er gekozen voor de gemeente als landeigenaar, waarna er 3 verschillende boeren & gemeenten zijn geïnterviewd. Het onderzoek richtte zich op de sterke en zwakke punten van de pacht- en huurovereenkomsten en hoe deze de (on)zekerheid van duurzame boeren beïnvloeden. Dit is visueel weergegeven in bovenstaande figuur.

Boeren worden in de overeenkomsten met de gemeente vaak geconfronteerd met onzekerheden die verband houden met de duur van hun overeenkomsten en de duurzaamheidsaspecten. Er is vaak geen visie en/of beleid vanuit de gemeente op het gebied van het faciliteren van (duurzame) landbouw. Dit leidt tot de onzekerheidsproblematiek zoals korte contracten en beperkte mogelijkheden tot investeringen voor de lange termijn, zoals die in een goede bodem. Echter blijken de gemeenten en duurzame boeren elkaar te vinden in de waarde die de onderlinge afspraken kunnen hebben voor de lokale gemeenschap. Naast de agrarische functie kan een boerderij in de stad ook van grote maatschappelijke waarde zijn.

Op basis van onze bevindingen moedigen we boeren en gemeenten aan om meer te weten te komen over elkaars behoeften en hoe de pachtovereenkomst in ieders voordeel kan werken. Zie de Infosheet hieronder. In ons rapport kunt u hier meer over lezen.

Infosheet: ‘De weg naar een duurzame pachtovereenkomst tussen boer en gemeente’.

 

 

 

Ede in kaart – uitwerking visie rond thema ‘Sociaal en Gezond’ door studenten WU

Een groep studenten heeft in kader van ‘Academic Consultancy Training’ een opdracht uitgewerkt voor de gemeente Ede. Afgelopen vrijdagochtend is dat aan de gemeente gepresenteerd en in de middag ook aan onze leerstoelgroep op zorgboerderij Makandra in Ede. Hieronder de Samenvatting. Voor meer informatie: hanne.bookelmann@wur.nl.

Ede strategie

Samenvatting De gemeente Ede heeft in 2014 de visie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ opgesteld. Voor het uitdragen van deze visie is een samenwerkingsverband aangegaan dat bestaat uit de gemeente Ede, het NISB, de academische werkplaats AGORA en de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. Het opstartende karakter van het samenwerkingsverband vraagt om een eerste stap in het concretiseren van de voedselvisie. Naar aanleiding daarvan is een projectteam vanuit de Wageningen University ingeschakeld. Het doel van het eindresultaat is een aanzet te geven voor de invulling van de strategische agenda voor het realiseren van de visie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ op het thema ‘Sociaal en Gezond’.

Continue reading