Ede in kaart – uitwerking visie rond thema ‘Sociaal en Gezond’ door studenten WU

Een groep studenten heeft in kader van ‘Academic Consultancy Training’ een opdracht uitgewerkt voor de gemeente Ede. Afgelopen vrijdagochtend is dat aan de gemeente gepresenteerd en in de middag ook aan onze leerstoelgroep op zorgboerderij Makandra in Ede. Hieronder de Samenvatting. Voor meer informatie: hanne.bookelmann@wur.nl.

Ede strategie

Samenvatting De gemeente Ede heeft in 2014 de visie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ opgesteld. Voor het uitdragen van deze visie is een samenwerkingsverband aangegaan dat bestaat uit de gemeente Ede, het NISB, de academische werkplaats AGORA en de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. Het opstartende karakter van het samenwerkingsverband vraagt om een eerste stap in het concretiseren van de voedselvisie. Naar aanleiding daarvan is een projectteam vanuit de Wageningen University ingeschakeld. Het doel van het eindresultaat is een aanzet te geven voor de invulling van de strategische agenda voor het realiseren van de visie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ op het thema ‘Sociaal en Gezond’.

Continue reading

Voedselvisie “Ede, de proeftuin voor Food”

Door Lara Sibbing, MSc-student Organic Agriculture (contact: lara.sibbing@wur.nl)

Voedselvisie EdeTijdens mijn stage bij de gemeente Ede heb ik bijgedragen aan het opstellen van een beleidsvisie rond voedsel. Dit heeft geresulteerd de notitie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ die in het voorjaar aan het college van B&W is aangeboden.De voedselvisie van Ede is te downloaden van de webpagina Ede kiest voor Food waar ook een korte toelichting wordt gegeven.

Met deze visie, die voortborduurt op de toekomstvisie Ede 2025, laat de gemeente Ede zien waar zij op in wil zetten op foodgebied: proeftuin voor Food worden door Ede en Edenaren, bedrijven en organisaties te stimuleren en te inspireren op drie hoofdthema’s: (1) Innovatieve bedrijvigheid in de regio, (2) Sociaal & Gezond en (3) Onderwijs & werkgelegenheid. De nieuwe gemeenteraad zal zich binnenkort over de voedselvisie buigen. Op dit moment wordt er hard gewerkt om samen met Edenaren een strategie op te stellen om de doelstellingen uit de visie te bereiken.

Developing a food strategy: insights from Ede

by Lara Sibbing

20140103_184529Today, food is no longer just a rural issue. With more than half of the world population living in cities, food is a relatively new topic for cities and especially for municipalities to deal with. This is also the case for the municipality of Ede, which is close to Wageningen. This municipality expressed its ambitions for 2025 in a vision document entitled ‘Ede chooses food’. Frankly, the ambition of the municipality of Ede was to ‘go for food’. But what does that actually mean?

The municipality of Ede is one of the largest in size in the Netherlands – funnily enough though, Ede is officially not even a city, as it never got city rights, as opposed to Wageningen – and besides the actual city (or, village) of Ede, the municipality also encompasses a large rural area with several small villages. It is therefore an interesting place: it includes a city with a rural background that is still vivid, and is colored by a splash of knowledge of agricultural research coming in from Wageningen’s agricultural university; and all of that in one municipality. Continue reading

Surinam bami, Georgian beet-salad and Turkish baklava

The allotment gardeners of De Koekelt have gathered for a potluck in De Koekelt on Saturday, third of September. Surinam, Turkish, Italian, Georgian, and Dutch gardeners prepared food with the vegetables of their garden which, all together, made a very tasty and varied lunch.
I am doing my thesis on De Koekelt, trying to find out how to strengthen sense of community and participation of the gardeners. De Koekelt is an allotment garden in Ede with gardeners of twelve different nationalities. By walking around one can recognize great differences between the gardens. Some grow more flowers, others more vegetables, some gardeners build a place to sit down and enjoy, while others use their space in the most efficient way to produce as much food as possible.
These differences are appreciated by the gardeners, but create friction as well: “Why do foreigners need to grow so many beans?” or “Why do Dutch women only grow flowers and weeds on their garden?”
With help from three gardeners, I organized the potluck, where the gardeners had a chance to appreciate the differences between themselves, by tasting the different meals each gardener proudly prepared from their own garden products. By eating together, they used the opportunity to speak with gardeners they usually never spoke with. For example, a Georgian woman and a Turkish man discovered that they used to be neighbours, since the villages they come from are both situated on the border of Georgia and Turkey.
The board of De Koekelt, who was sceptical about this activity (“do you really think the gardeners will do all this effort of cooking and bringing their own plates?”) was also present and enjoyed the gathering. They had experienced a sense of losing control, but they seemed to realize that gardeners initiative should be stimulated, not constrained. They saw how little organization is needed to bring the gardeners together, and although they initially objected against this activity, they concluded that this should be organized more often

Lise Alix, MSc-student Rural Sociology