Terug naar 3 pakketten, zelfsturing en certificering: Advies nieuwe opzet Agrarisch Natuurbeheer

Op 4 oktober heeft een groep van 10 boeren (ook wel de Groep Schipluiden genoemd) ondersteund door CLM op uitnodiging van staatssecretaris Bleker advies uitgebracht over een nieuwe opzet van het nieuwe Agrarisch Natuurbeheer vanaf 2013. De aanbiedingsbrief en het advies zijn te vinden op de website over de aanstaande hervorming van het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). Die hervorming is relevant is voor de toekomstige financiering van het nieuwe ANB en de invulling van maatregelen om de landbouw te vergroenen.

Kern van het advies luidt:

Het agrarische natuurbeheer kan in de toekomst volstaan met drie eenvoudige pakketten, uitgevoerd door zelfsturende collectieven. Dat is de conclusie van een groep van tien boeren die op uitnodiging van Staatssecretaris Henk Bleker een advies heeft geformuleerd over de toekomst van het agrarisch natuurbeheer. De drie pakketten beschrijven het beheer voor drie biotopen: grasland, akker en kleinschalig landschap. Daardoor ontstaan geschikte leefgebieden voor allerlei soorten vogels, amfibieën, insecten, vleermuizen en andere zoogdieren. Ook voor de soorten waar Nederland internationale verplichtingen voor heeft.

ANB in nieuwe opzet kan deel uit maken van de beoogde vergroening van de landbouw en de certificering van vergroeningsmaatregelen met oog op vergoedingen vanuit EU-beleid:

De boeren zijn van mening dat certificering kansen biedt om de landbouw te vergroenen (pijler 1) met een breed keuzemenu van duurzaamheidsmaatregelen voor meerdere EU thema’s (biodiversiteit, water, bodem, klimaat, energie). Want zo stelde Wim Stegeman (akkerbouwer Flevoland): “vergroening gaat om verduurzaming en dat is breder dan natuur”. Het agrarisch natuurbeheer kan onderdeel uitmakenvan zo’n brede certificering.

Herinnering Discussiebijeenkomst Buitenlandse Ervaringen Multifunctionele Landbouw

Op donderdag 8 oktober 2009 organiseert de vakgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit een interessante discussiebijeenkomst over buitenlandse ervaringen van multifunctionele landbouw. Wat gebeurt er in het buitenland en wat kunnen we ervan leren?

Op de bijeenkomst geven een aantal toonaangevende internationale onderzoekers u een indruk van de ontwikkeling rond multifunctionele landbouw in Italië, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. In de aansluitende forumdiscussie gaan we hierover met elkaar in debat. We verwachten ongeveer 80 tot 100 mensen uit o.a. praktijk, wetenschap, overheid en belangenbehartiging.

De bijeenkomst is interessant voor iedereen actief op het gebied van multifunctionele landbouw en meer wil weten over de betekenis van buitenlandse ervaringen voor Nederland. Als u graag over (uw) grenzen heen kijkt, dan mag u deze bijeenkomst niet missen!

 

Datum: Donderdag 8 oktober 2009
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, De Hooge Schuur, ‘t Klooster 5 in Beesd

 

Aan deelname van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, de voertaal is Engels.

 

Programma

12.30 Ontvangst (koffie/thee)

13.00 Opening door dagvoorzitter

Krijn Poppe – Chief Science Officer Agroketens en Visserij, ministerie van LNV

13.05 Welkomstwoord

Frans van Verschuer – eigenaar Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Beesd

13.15 Dynamiek en robuustheid multifunctionele landbouw – introductie onderzoeksproject en presentatie eerste resultaten

Han Wiskerke – projectcoördinator en hoogleraar Rurale Sociologie, Wageningen Universiteit

13.30 Multifunctionele landbouw in Italië – de ‘rural disctrict approach’ in Toscane

Gianluca Brunori – hoogleraar Agrarische Economie, Universiteit van Pisa, Italië

14.00 Multifunctionele landbouw in het Verenigd Koninkrijk – de rol van de staat en de publieke sector

Roberta Sonnino – universitair docent Milieubeleid, Universiteit van Cardiff, Verenigd Koninkrijk

14.30 Multifunctionele landbouw in Noorwegen – een presentatie door:

Katrina Rønningen – senior onderzoeker, Centrum voor Plattelandsonderzoek, Universiteit van Trondheim, Noorwegen (uitgenodigd)

15.00 Pauze

15.30 Dynamiek van plattelandsontwikkeling en landbouw wereldwijd – een vergelijking tussen Europa, China en Brazilië

Jan Douwe van der Ploeg – hoogleraar Transitiestudies, Wageningen Universiteit

16.00 Forumdiscussie – inspirerende lessen voor multifunctionele landbouw in Nederland

16.55 Afsluiting door dagvoorzitter

17.00 Borrel

 

Aanmelden

Meld u aan met het aanmeldformulier. Wij willen u er op wijzen dat er een beperkt aantal deelnameplaatsen beschikbaar zijn. Voor aanvullende informatie neem contact op met Corine Diepeveen via corine.diepeveen@wur.nl of 0317 – 484507.

De discussiemiddag wordt georganiseerd in het kader van het onlangs gestarte onderzoeksproject ‘Dynamiek en Robuustheid van Multifunctionele Landbouw’. Het onderzoek is ondersteunend aan de Taskforce Multifunctionele Landbouw en wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.