Herinnering Discussiebijeenkomst Buitenlandse Ervaringen Multifunctionele Landbouw

Op donderdag 8 oktober 2009 organiseert de vakgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit een interessante discussiebijeenkomst over buitenlandse ervaringen van multifunctionele landbouw. Wat gebeurt er in het buitenland en wat kunnen we ervan leren?

Op de bijeenkomst geven een aantal toonaangevende internationale onderzoekers u een indruk van de ontwikkeling rond multifunctionele landbouw in Italië, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. In de aansluitende forumdiscussie gaan we hierover met elkaar in debat. We verwachten ongeveer 80 tot 100 mensen uit o.a. praktijk, wetenschap, overheid en belangenbehartiging.

De bijeenkomst is interessant voor iedereen actief op het gebied van multifunctionele landbouw en meer wil weten over de betekenis van buitenlandse ervaringen voor Nederland. Als u graag over (uw) grenzen heen kijkt, dan mag u deze bijeenkomst niet missen!

 

Datum: Donderdag 8 oktober 2009
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, De Hooge Schuur, ‘t Klooster 5 in Beesd

 

Aan deelname van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, de voertaal is Engels.

 

Programma

12.30 Ontvangst (koffie/thee)

13.00 Opening door dagvoorzitter

Krijn Poppe – Chief Science Officer Agroketens en Visserij, ministerie van LNV

13.05 Welkomstwoord

Frans van Verschuer – eigenaar Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Beesd

13.15 Dynamiek en robuustheid multifunctionele landbouw – introductie onderzoeksproject en presentatie eerste resultaten

Han Wiskerke – projectcoördinator en hoogleraar Rurale Sociologie, Wageningen Universiteit

13.30 Multifunctionele landbouw in Italië – de ‘rural disctrict approach’ in Toscane

Gianluca Brunori – hoogleraar Agrarische Economie, Universiteit van Pisa, Italië

14.00 Multifunctionele landbouw in het Verenigd Koninkrijk – de rol van de staat en de publieke sector

Roberta Sonnino – universitair docent Milieubeleid, Universiteit van Cardiff, Verenigd Koninkrijk

14.30 Multifunctionele landbouw in Noorwegen – een presentatie door:

Katrina Rønningen – senior onderzoeker, Centrum voor Plattelandsonderzoek, Universiteit van Trondheim, Noorwegen (uitgenodigd)

15.00 Pauze

15.30 Dynamiek van plattelandsontwikkeling en landbouw wereldwijd – een vergelijking tussen Europa, China en Brazilië

Jan Douwe van der Ploeg – hoogleraar Transitiestudies, Wageningen Universiteit

16.00 Forumdiscussie – inspirerende lessen voor multifunctionele landbouw in Nederland

16.55 Afsluiting door dagvoorzitter

17.00 Borrel

 

Aanmelden

Meld u aan met het aanmeldformulier. Wij willen u er op wijzen dat er een beperkt aantal deelnameplaatsen beschikbaar zijn. Voor aanvullende informatie neem contact op met Corine Diepeveen via corine.diepeveen@wur.nl of 0317 – 484507.

De discussiemiddag wordt georganiseerd in het kader van het onlangs gestarte onderzoeksproject ‘Dynamiek en Robuustheid van Multifunctionele Landbouw’. Het onderzoek is ondersteunend aan de Taskforce Multifunctionele Landbouw en wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.

Noorderlicht – nieuwe biologische kaasmakerij grensverleggend

Noorderlicht – zo heet de nieuwe biologische kaasmakerij van Kees en Maria van Gaalen in Noordeloos. De naam is zaterdag 16 mei onthuld door een trotse burgemeester van Giessenlanden tijdens een druk bezochte open dag.

Noorderlicht - nieuwe biologische kaasmakerij van Kees en Maria van Gaalen in Noordeloos

Noorderlicht - nieuwe biologische kaasmakerij van Kees en Maria van Gaalen in Noordeloos

Met hun nieuwe boerderij verleggen Kees en Maria de grenzen van wat in Nederland voor mogelijk wordt gehouden in het boerenkaasmaken. Bewonderingswaardig. Het nieuwe bedrijf is gebouwd volgens organische principes (daarvan getuigd o.a. de bouw van het huis), maar vooral ook vanuit eigen overtuiging over wat duurzame landbouw moet inhouden. En daar dan consequent voor durven kiezen.

Zoals het houden van Blaarkoppen. Een ras dat van oudsher voorkomt in de Rijnstreek (zie Blaarkoppen in het Groene Hart), maar dat niet mee kon komen in eisen van de moderne melkveehouderij. Maar Kees zijn voorliefde voor Blaarkoppen is niet louter nostalgisch. Blaarkoppen leveren, zo is bewezen, een betere kwaliteit kaasmelk dan op liters gerichte rassen. En Blaarkoppen gaan langer mee. Kees en Maria maken Wilde Weide Kaas, dat in 2005 werd bekroond als Streekproduct van het Jaar. Een bekroning op hun inzet om het boerenkaasmaken voor Nederland te behouden en op hoger peil te tillen.

Het ontbreekt Kees niet aan visie en lef om tegen gangbare opvattingen in te gaan. Zo heb ik hem eind jaren ’80 ook leren kennen. Samen met andere gedreven boerenkaasmakers wilde Kees het boerenkaasmaken nieuw elan geven. Door boerenkaas uit de veenweiden neer te zetten als een kwalitatief hoogwaardig, ambachtelijk product. Een product dat een eerlijk prijs verdiende en door een duurzame manier van produceren kon bijdragen aan het behoud van het karateristieke veenweidelandschap. De idee voor een veenweidekaas was geboren. Onder die werktitel werd het product in 1994 ook gelanceerd. Het trotseerde de gevestigde belangen op de boerenkaasmarkt, maar kon die ondanks alle potenties niet echt open breken. Veenweidekaas kreeg ook een ecologisch zusje: Wilde Weide Kaas.

Opslag Wilde Weide KaasKees en Maria maken nu zeker al een decennium lang Wilde Weide kaas, een Erkend Streekproduct, en zetten dat dus voort op hun nieuwe bedrijf. Het was op het oude bedrijf in Alphen aan de Rijn waar Kees, Bart Soldaat en ik begin jaren negentig samen het concept van streekeigen producten hebben uitgedacht. Dit heeft brede navolging gekregen, uitmondend in o.a. Groene Hart producten en Groene Hart Landwinkels. Streekproducten behoren nu tot een van de belangrijke pijlers van verbrede of multifunctionele landbouw. Op de oude lokatie in Alphen aan de Rijn, de prachtig gerestaureerde boerderij Landlust, hadden Kees en Maria ook als een van de eersten een Landwinkel. Ook dat is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke keten.

Kortom: Kees en Maria lopen al jaren voorop, het zijn vernieuwers pur sang, die vast houden aan hun eigen principes en soms dwars tegen heersende opvattingen over wat kan en nodig is durven in te gaan. Ook hun nieuwe boerderij getuigd daar weer van. Proficiat! Ik hoop dat ze voor hun moed worden beloond.