Reminder – Vacancy Assistant Professor in Food Sociology (tenure track)

At the Rural Sociology Group we have a job opening for an Assistant Professor (tenure track position) in Food Sociology. As assistant professor you will undertake independent research and participate in international research projects focusing on the dynamics of food provisioning practices and processes and on the relations between food provisioning and sustainable rural and urban development. You will also teach and coordinate Bachelor and Master courses for the Bachelor and Master program International Development Studies (specialization Sociology of Development), the Master program Food Technology (specialization Gastronomy), and the Master program Organic Agriculture and supervise Master thesis research for these programs. Other aspects of the job include project acquisition, training and supervision of PhD students and participation in various research and/or education committees. About 45% of your time will be spent on education, 45% on research and the remaining 10% on a variety of activities within and outside the university.

For more information about the position (and the Rural Sociology Group) go to the vacancy page of Wageningen University or contact Prof.dr. Han Wiskerke (han.wiskerke@wur.nl). Candidates can apply for this position onlineThe deadline for application is Thursday 14 September 2017.

Stedelijke herstructurering via onderhandeling

Next to the many agricultural and food related researchers and PhD candidates, I sometimes feel a little bit odd within the Rural Sociology group. During my PhD research I study land transactions between governments and private landowners. The link to food is present, but not so obvious. Yet, land is a basic resource for food production. If you look at it that way, my research might be less ‘odd’ as it seems at first sight. Via my employer ‘Kadaster’ I write a monthly blog on urban renewal, that I would like to share with you. I think that some of the issues that I find during my research have similarities with issues during food research. Unfortunately for the non-Dutch readers, the blog is in Dutch.

Onderhandelen komt voor in alle tijden en culturen. We onderhandelen over de prijs van ons huis, de verdeling van de taken in het huishouden (doe jij de boodschappen, dan begin ik alvast met koken), onze arbeidsvoorwaarden en nog veel meer. Door te onderhandelen kunnen partijen met verschillende belangen tot een gezamenlijke overeenkomst komen. Maar we zijn het onderhandelen in Nederland de laatste jaren ook steeds verder verleerd. In veel oosterse landen is het nog heel gewoon om over de prijs van je dagelijkse boodschappen te onderhandelen. Wij hebben gewoon prijskaartjes. En mogen we een keer onderhandelen over bijvoorbeeld de prijs van een woning, dan laat menigeen dat liever aan een expert over.

Met regels en richtlijnen hebben we een samenleving gecreëerd waarin onderhandelen steeds minder nodig is. Vaak is dit maar goed ook. Ik moet er niet aan denken om dagelijks te moeten onderhandelen over de snelheid die ik op de weg mag rijden, of over de prijs van een brood. Maar met alle regels en richtlijnen die we in de loop der tijd hebben ontwikkeld is de flexibiliteit die aanwezig is tijdens een onderhandeling ook verdwenen. Want regels zijn regels, en daar hebben we ons dus aan te houden.

Een van de problemen bij stedelijke herstructurering is dan ook dat gebrek aan flexibiliteit en samenwerking. Onderhandelen zit niet in onze planningscultuur en systeem. De overheid is gewend een plan te ontwikkelen, daar eventueel de mening van de inwoners over te vragen, het op basis hiervan waar mogelijk wat aan te passen, om vervolgens het plan te gaan realiseren. Regelgeving is er voor vrijwel elke stap in het proces. Een nieuw plan moet bijvoorbeeld zes weken ter inzage liggen. En dan zijn we vervolgens verbaasd als dat hele proces moeizaam gaat of langer duurt dan gepland. Het belang en de mogelijkheden van onderhandeling zijn in dit proces schromelijk onderschat. We zouden inwoners en eigenaren als samenwerkingspartners moet zien, in plaats van als lastige burgers die moeten participeren. En ons echt verdiepen in hun belangen; met ze in gesprek gaan, luisteren en onderhandelen. Ik ben ervan overtuigd dat je daar veel meer mee kunt bereiken dan met een starre planprocedure volgens de wettelijke kaders. Die kun je altijd nog gebruiken als je er echt niet samen uitkomt.

Alle eerdere blogs zijn te vinden op: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/partners/kadaster/sanne-holtslag-broekhof.9175800.lynkx

 

Guest lecture on Migration

Open Guest Lecture Professor David Brown, Professor of Development Sociology (Cornell University, USA) on Friday March 3oth

 Title: “Challenges in researching migration”
Time: 13.30-15.00
Place: Leeuwenborch building, room: C78

David L. Brown is professor and chair of Development Sociology, co-director of the Community & Regional Development Institute, and associate director of the Population Research and Training Program at Cornell University in Ithaca. He was awarded the SUNY Chancellor’s Award for Professional Excellence in 2009, and holds an honorary doctorate from the University of Rousse in Bulgaria. He is past president of the Rural Sociological Society. He has written and edited eight books on rural population and society. His most recent books include: Rural Communities in the 21st Century: Resilience and Transformation (2011), Rural Retirement Migration (2008) (with Nina Glasgow), Population Change and Rural Society (2006), and Challenges for Rural America in the 21st Century (2003).

Lecture: The traditional definition of migration is at odds with contemporary migration processes. Migration is traditionally seen as a disrupt of everyday social relationships. Brown however argues that contemporary migration is socially embedded (embedded in a social structure) and that social relations are often continued. Professor Brown’s research focuses on migration and population redistribution in the US and Europe with a particular focus on how migration affects and is affected by local community organization. His work also focuses on the production and reproduction of social and economic inequalities between regions and rural v. urban areas. In his guest lecture he talks about the conceptual and methodological challenges in researching migration.

SOLINSA video: what is SOLINSA about in a nutshell

Februari 1 and 2 we had our third SOLINSA project meeting in Paris. Apart from discussing the proceedings in the different Workpackages (see www.solinsa.net for more information and results) we had a workshop dedicated to making Participatory Video’s. In the workshop lead by Catcher Media and Chris High from the Open University, we as team of researchers learned to make our own participatory video: what is SOLINSA about?  This resulted in a short video ( 3 minutes only) that has been published at the front page of the SOLINSA website (www.solinsa.net) and at You Tube. If you want to get a quick impression of the SOLINSA project and our team have a look:

First results: analysis of the context (WP3)

Wageningen University (in casu: Communication and Innovation Studies and Rural Sociology Group) was the lead partner of WP3 Understanding the context. WP3 aimed at analysing the trends, relation to LINSA’s and structure of the Agricultural and Knowledge Systems in the participating 8 countries through desk study and a participatory SWOT analysis. This has resulted in two reports accessible at the website:

  1. A synthesis of the comparative analysis of the Agricultural Knowledge Systems in 8 countries
  2. Review of relevant EU Policy documents on innovation

For further information with regard to WP3 one can contact Frans Hermans  (Frans.Hermans@wur.nl).

Next event is the international dissemination workshop on the future of AKIS in Europe on March 5, 2012 in Brussels. The workshop is organised in partnership with the collaborative working group on Agricultural Knowledge and Information Systems (AKIS) of the Standing Committee on Agricultural Research (SCAR). Proceedings of the seminar will be available for download after the 15th of March. At the workshop a summary of the WP3 results will be presented.