Second European Sustainable Food Planning Conference – a last reminder

As mentioned in one of my previous blogs the  Urban Performance Group of the University of Brighton (UK) will host the second European Sustainable Food Planning Conference on 29 and 30 October 2010 under auspices of the Association of European Schools of Planning (AESOP). Although the deadlines for submission of abstracts and selection of papers and posters have passed, there are still a few places available to attend the conference. It promises to become an interesting conference due to the diversity of disciplinary and interdisciplinary contributions and the geographical range of cases and experiences that are going to be presented. And, furthermore, it also seems to be a vary timely conference; the attention for urban agriculture, food and health, food and urban design and food governance is rapidly increasing, not only in the academic realm but also in political and societal debates.

For more information about the conference you can download the conference brochure or have a look at the conference website.

PUREFOOD research and training network

The Rural Sociology Group has been granted the coordination of a Marie Curie Initial Training Network  entitled ‘Urban, peri-urban and regional food dynamics: toward an integrated and territorial approach to food (PUREFOOD)’ funded by the European Commission’s Seventh Framework PEOPLE program. The PUREFOOD research and training programme aims to reduce the enormous knowledge and skills deficit that is negatively affecting the capacity to design and deliver appropriate political and developmental solutions in the crucial supra-disciplinary fields of food security, public food procurement, public health and sustainable urban and regional development. Hence, the objective of PUREFOOD is to train a pool of 12 early-stage researchers (ESRs) in the socio-economic and socio-spatial dynamics of the (peri-)urban and regional foodscape. The research and training program will therefore provide knowledge and innovation for the Commission’s aim to deal with economic, social and environmental policies in “mutually reinforcing ways” which reflects the core of the Lisbon and Gothenburg agenda’s call for integrated solutions towards economic prosperity, social cohesion and environmental sustainability. The PUREFOOD network is centred around food as an integrated and territorial mode of governance and studies the emergence of the (peri-)urban foodscape as an alternative (as opposed to a globalised) geography of food, including the ways in which, and the extent to which, sustainability aspects generally considered to be intrinsic to the alternative food geography are incorporated by the more conventional food companies.

The PUREFOOD Initial Training Network consists of 7  university partners who will each host one or more ESRs:

 1. Wageningen University Rural Sociology Group (The Netherlands)
 2. Cardiff University School of City and Regional Planning (United Kingdom)
 3. Pisa University Department of Agronomy and Agro-ecosystem Management (Italy)
 4. Latvia University Faculty of Social Sciences (Latvia)
 5. City University London Centre for Food Policy (United Kingdom)
 6. Federal University of Rio Grande do Sul Postgraduate Program in Rural Development (Brazil)
 7. Makerere University School of Public Health Department of Community Health and Behavioural Sciences (Uganda)

In addition to these universities as full consortium partners, the PUREFOOD network consists of 8 associated partners, a combination of private firms, public authorities and civil society organisations:

 1. Peri-Urban Regions Platform Europe (PURPLE)
 2. Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform
 3. Sodexo UK
 4. Willem&Drees
 5. Slow Food Study Center
 6. Stroom Den Haag
 7. Sustain – the alliance for better food and farming
 8. Tukums municipality

The associated partners will contribute to the PUREFOOD training program by contributing to courses, participating in Communities of Practice and by hosting ESRs for a secondment. The active involvement of these associated partners is also of great importance for safeguarding the practical applicability of scientific research in the commercial, public as well as civic realm and for the dissemination of results.

The seven universities have opened (or soon will open) vacancies for 12 early-stage research positions. The launch of the vacancies has been announced on this weblog. As of now the PUREFOOD vacancy brochure with information about ESR projects, eligibility criteria, contact persons for additional information and addresses for submitting applications is available. For potential prospective ESRs an information pack has been compiled with information about the PUREFOOD research and training programme, the individual ESR projects, the timeline of the project and short descriptions of the full and associated consortium partners.

Superhoogbouw en Stadstuinbouw

Woensdag 29 september was ik één van de sprekers op een bijeenkomst georganiseerd in het kader van Onderzoek ERASMUSPOORT® project over stedelijke verdichting. Onderzoek ERASMUSPOORT® is tot op heden een virtuele casus, die juist daardoor de gelegenheid biedt om allerlei nieuwe ideeën en concepten te genereren over de vraag hoe op een duurzame manier om te gaan met de stedelijke verdichtingsopgave in Nederland en tegelijkertijd de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving substantieel te verbeteren.  Daarmee wordt dan nadrukkelijk ook of vooral de kwaliteit van de publieke ruimte bedoeld.

Als onderzoek naar een virtuele casus leent Onderzoek ERASMUSPOORT® zich voor vernieuwende vragen over maar vooral voor creatieve en onconventionele oplossingen voor duurzame superhoogbouw in Nederland – uitgevoerd middels een drietal afstudeerscripties aan de TU Eindhoven, die woensdag jl. ook werden gepresenteerd. Maar het noopt ook tot nadenken over de gevolgen van verdichting voor energiehuishouding, verkeer en vervoer, sociale cohesie, et cetera. Op woensdag 29 september stond het vraagstuk van stedelijke voedselvoorziening centraal: biedt superhoogbouw nieuwe kansen om wonen en voedselproductie ruimtelijk te combineren. En zo ja, om welke vormen van voedselproductie gaat het dan, wat zijn de voor en nadelen hiervan en hoe kan die combinatie worden gerealiseerd.

In mijn verhaal ben ik ingegaan op de sociale, economische, ecologische en gezondheidsproblemen die samenhangen met het heersende geglobaliseerde en geïndustrialiseerde voedselsysteem: obesitas, ondervoeding, achteruitgang biodiversiteit, grote sociale verschillen m.b.t. toegang tot voldoende vers voedsel, waterverbruik bij voedselproductie, strijd om land, achteruitgang bodemkwaliteit, et cetera. Voedsel als thema structureel inbedden in stedelijk ontwikkelingsbeleid, zoals met veel succes in Toronto via de Toronto Food Policy Council, is mijns inziens de enige manier om allerlei grootstedelijke problemen aan te pakken, simpelweg omdat veel van deze problemen direct of indirect met het dominante voedselsysteem samenhangen. Eén van de manieren om voedsel als thema structureel in te bedden in stedelijk ontwikkelingsbeleid is het creëren van ruimte voor stadsland- en tuinbouw, waarbij ook nadrukkelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de stedelijke infrastructuur biedt. Dus naast voedselproductie in de grond (in groenstroken, voor- en achtertuinen, parken, et cetera) ook voedselproductie op daken (hetgeen goed aansluit bij Rotterdam’s groene daken programma), op balkons en in gebouwen.

Dit laatste – voedselproductie in gebouwen – was de boodschap van de spreker na mij: Gertjan Meeuws van Plantlab. Plantlab staat, naar eigen zeggen, voor een revolutie in kweken omdat

“producten in meerdere lagen worden geteeld met gebruik van LED-verlichting in volledig geconditioneerde ruimten zonder daglicht. Deze meerlagen kwekerijen staan straks dicht bij de consumenten en bieden vele voordelen zoals een hoger productieniveau met een exact voorspelbaar oogstmoment en een stuurbaar product qua uiterlijk, smaak en voedingswaarde”  (http://www.plantlab.nl/4.0/index.php/revolution-in-growing/?lang=nl).

Ik vond het een fascinerende presentatie van Gertjan Meeuws; het lijkt een bijzonder innovatieve benadering die, net als mijn ideeën over stedelijk voedselbeleid, voortkomt uit de constatering dat het huidige mondiale voedselsysteem niet duurzaam is. Een technologische oplossing bedenken om honger, watertekorten en bodemdegradatie tegen te gaan vormt het voornaamste uitgangspunt voor Plantlab’s benadering. Vooral de bewering dat productieniveaus t.o.v. de huidige productieniveaus in kassen kunnen worden verveelvoudigd met slechts 10% van het huidige waterverbruik, significante vermindering van energieverbruik en zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen klinkt ronduit fantastisch. En het lijkt erop dat Plantlab een systeem heeft ontwikkeld dat zich leent voor redelijk kleinschalige tot zeer grootschalige toepassing, alhoewel met name dat laatste sterk werd benadrukt. Dat deed me teveel denken aan het agro-productiepark concept dat niet alleen qua bedrijfsmodel niet goed is doordacht, maar ook niet in staat is om burgers actief bij voedselproductie te betrekken en om voedsel in de stedelijke context als een vehikel voor andere publieke doeleinden in te zetten (zoals eductie, sociale cohesie, werkgelegenheid, stedelijke vergroening, et cetera). Dat kwam ook in de discussie naar voren na onze presentaties. Maar volgens mij hoeft het één het ander niet uit te sluiten en is het juist een uitdaging om te zien hoe Plantlab’s benadering een plaats kan krijgen in een integraal voedselbeleid voor steden die worstelen met een verdichtingsopgave. En ik ga binnenkort in op Gertjan’s uitnodiging om een kijkje te nemen bij Plantlab. Het lijk me erg leuk en leerzaam om dat te doen in de vorm van een excursie met een internationale groep MSc studenten.

Second Sustainable Food Planning Conference – Reminder

As I announced in a blog on the 31st of March, the Urban Performance Group of the University of Brighton (UK) will host the second European Sustainable Food Planning Conference on 29 and 30 October 2010. Planning for sustainable food production and consumption is an increasingly important issue for planners, policymakers, designers, farmers, suppliers, activists, business and scientists alike. In the wider contexts of global climate change, a world population of 9 billion and growing, competing food production systems and diet-related public health concerns, are there new paradigms for urban and rural planning capable of supporting sustainable and equitable food systems? This conference will promote cross disciplinary discussions between active researchers and practitioners in response to this question, and related issues articulated during the first European Sustainable Food Planning Conference held in 2009 in Almere.

Working at a range of scales and with a variety of practical and theoretical models, we will review and elaborate definitions of sustainable food systems, and begin to define ways of achieving them. To this end 4 different themes have been defined as entry-points into the discussion of ‘sustainable food planning’. These are:

 1. Urban agriculture;
 2. Integrating health, environment and society;
 3. Food in urban and regional planning and design;
 4. Urban food governance

For each theme we are seeking contributions. Abstracts should be no longer than 500 words, and e-mailed to Andre Viljoen (a.viljoen@brighton.ac.uk) no later than the 31st May 2010.

For more information, see the conference website.

Second European Sustainable Food Planning Conference

As a follow-up of the first European Sustainable Food Planning Conference, which took place on 9 and 10 October 2009 in Almere (The Netherlands), the Urban Performance Group of the University of Brighton (UK) will host the second European Sustainable Food Planning Conference on 29 and 30 October 2010. Like the first one, this second conference will be held under auspices of the Association of European Schools of Planning (AESOP).

Context and aim

Planning for sustainable food production and consumption is an increasingly important issue for planners, policymakers, designers, farmers, suppliers, activists, business and scientists alike. In the wider contexts of global climate change, a world population of 9 billion and growing, competing food production systems and diet-related public health concerns, are there new paradigms for urban and rural planning capable of supporting sustainable and equitable food systems? Continue reading

Sustainable Food Planning Conference

De KemphaanIn her recent blog, Petra already reflected on the Sustainable Food Planning Conference that was held in Almere (at De Kemphaan) on 9 and 10 October. My personal impression is that it was a very successful kick-off of the AESOP thematic group on sustainable food planning. In addition to lots of interesting presentations, there were interesting discussions and the strong will and desire among the participants to continue collaboration. One of the ways to continue collaboration is by means of an annual conference. Another is to create an electronic platform to facilitate exchange of experiences, examples, articles, reports, etc… Soon we will launch such a platform by means of a weblog similar to this one. For the time being, this post provides the links to the dowloads of the presentations and the discussion.

De Kemphaan, 9 and 10 October 2009, Almere, The Netherlands

The program
The participants
Presentation 1 Mr. Henk Mulder Including food and agriculture in urban planning: The Almere approach
Presentation 2 Prof. Han Wiskerke An integrated and territorial perspective on food studies, policy and planning
Presentation 3 Mr. Henk de Zeeuw Feeding the city: Practices, challenges and lessons from developing countries
Presentation 4 Prof. Gianluca Brunori Reconnecting consumers and producers: Dynamics, diversity and potentials of alternative food networks
Presentation 5 Dr Roberta Sonnino Urban food and public spaces: Planning for security and sustainability
Presentation 6 Dr Marin Caraher Food and the city: The links between food, public health and sustainable urban development
Presentation 7 Mrs. Lenie Dwarshuis Food and agriculture in Europe’s peri-urban regions
Presentation 8 Dr. Nevin Cohen The practice of food planning in New York City
Presentation 9 Mr. Bart Pijnenburg, MSc Amsterdam’s food strategy (“Proeftuin Amsterdam”)
Presentation 10 Prof. Jerry Kaufman Including food in planning studies and planning practices: Experiences from the USA
Report of the discussion

Planning sustainable food systems

Planners are discovering food. Until recently, planners left food to the market. But times are changing and so are attitudes towards planning for food. This was the general notion during the first European Sustainable Food Planning conference, held last friday and saturday in Almere (see blog for program).

There is less timidity to interfere with what until recently was seen as the private sphere of consumer choice. Neoliberalism has lost its credibility and the myth of consumer choice is weakening. Food becomes part of the urban public agenda again. Jerry Kaufman, professor emeritus in Urban and Regional Planning at University of Wisconsin showed how food slowly gained the interest of the US planning community over the last ten years with many young people interested nowadays.

R0020679

Food is back in the public realm for two reasons. First the recognition that access to healthy food is a citizen right. People with low income eat less well, pay more and have less access to healthy foods. Planners have a task in changing obesogenic environments. We were reminded that the first health policies 150 years ago started with food.

And second, food is related to a large number of domains which all are facing food related problems. Transport congestion through consumer shopping and supply delivery; health and well being of a rapidly increasing obesogenic population; environmental problems related to food miles, food scares and pollution of industrial agriculture and so on.

The sustainability agenda which is now penetrating to all sectors of the economy demands a holistic view. We saw examples of how city departments can not work in isolation to this problem in a meaningful way. We need cross-department and cross-disciplinary working to bring planning, health, transport, supply, production and consumption knowledge together. “We spent 20 years defining sustainability, we now can design it”.

 

 

Food and urban planning

MorgenTomorrowLast week the municipality of Amsterdam, together with the Netherlands Institute for Planning & Housing and the Ministry of  Housing, Spatial Planning & the Environment, organized and hosted the International Urban Planning Conference entitled MorgenTomorrow. The two-day conference was a combination of plenary sessions in the morning and parallel workshops in the afternoon. I had the honour and pleasure of convening a workshop entitled ‘Food and the City’. Although the food system is, as Pothukuchi and Kaufman (2000) rightfully state in their article in the Journal of the American Planning Association, a stranger to the field of urban planning it was good to see that the conference organizers had put food very prominently on the conference agenda. Not only by means of the workshop I convened but also by means of keynote lectures in the plenary sessions by LaDonna Redmond and Tim Lang. Both are extremely critical about the prevailing food system.

LaDonna is a community activist as well as founder and CEO the Institute for Community Resource Development (ICRD) in Chicago (Illinois). The ICRD’s mission is to rebuild the local food system by building grocery stores that bring access to sustainable products to urban communities of color, organizing farmers markets, converting vacant lots to urban farm sites and distributing local grown produce to restaurants. I was unable to attend LaDonna Redmond’s keynote, but she participated in my workshop and reflected on the different presentations.

Tim is Professor of Food Policy at the Centre for Food Policy of City University London. He has authored and co-authored many articles and books about food policy, especially focussing on the relation between food, health, social justice and the environment. His current work is about ‘omni-standards for sustainable diets’. I attended his keynote lecture and what I very much appreciated about his vision is that, despite the food system being a major contributor to climate change, devising sustainable food systems is not simply a matter of creating ‘climate neutral’ food systems. It will only be truely sustainable if it is able to meet a whole range of sustainability standards (a set of omni-standards as he calls them) in which social and health aspects are as important as economic and environmental ones. What struck me most in his presentation, and which will undoubtedly become the new issue in food debates, is the water footprint of the conventional food system.

Around 65% of all fresh water is used for food production and with growing water scarcity and an increase in water-stressed countries, water use is likely to become the main threat for food production. The table below, of which Tim displayed a part in his presentation, is rather shocking. It shows how much water is needed to produce one portion of a whole range of mainly food products and drinks. It surely makes one (at least is does make me) aware of the urgent need for change.

Portion Litres Portion Litres Portion Litres
Pint of beer, 568ml 170 Cup of coffee, 125ml 140 Glass of orange juice, 200ml 170
Glass of milk, 200ml 200 Cup of instant coffee, 125ml 80 Glass of apple juice, 200ml 190
Cup of tea, 250ml 35 Glass of wine, 125ml 120 Orange, 100g 50
Slice of bread, 30g 135 Bread with cheese, 30g + 10g 90 Bag of potato crisps, 200g 185
Egg, 40g 135 Tomato, 70g 13 Hamburger, 150g 2400
Potato, 100g 25 Apple, 100g 70 Bovine leather shoes 8000
Sheet of A4, 80 g/m² 10 Cotton tee-shirt, medium 500g 4100 Microchip, 2g 32
Source: http://www.igd.com/index.asp?id=1&fid=1&sid=5&tid=48&cid=326

Sustainable food planning conference – reminder & update

As mentioned in my blog of 28 August 2009 the Association of European Schools of Planning (AESOP), the International Studygroup on Multiple Use of Land (ISOMUL) and the Rural Sociology Group are hosting the first European Sustainable Food Planning conference. The conference will take place at De Kemphaan in the city of Almere in the Netherlands on 9 and 10 October 2009. It is still possible to register for this conference. If you are interested to participate in this conference, please apply by e-mail to corine.diepeveen@wur.nl. Costs for participation are € 100,- (incl. drinks, lunches and diner).

City estate De Kemphaan

Since the first announcement a couple of weeks ago, the conference programme has changed slightly. Below you can find the most recent version of the programme:

Day 1 – Generating ideas, exchanging experiences and comparing perspectives

09.00 – 09.30

Welcome and coffee/tea

09.30 – 09.45 Food and planning: an introduction to the conference Prof. Kevin Morgan (Professor of Governance & Development, Cardiff University, UK)
09.45 – 10.00 Including food and agriculture in urban planning: the Almere approach Mr. Henk Mulder (director urban planning Almere)
10.00 – 11.00

Session 1: Setting the scene

10.00 – 10.30 An integrated and territorial perspective on food studies, policy and planning Prof. Han Wiskerke (Chair of Rural Sociology – Wageningen University, Netherlands)
10.30 – 11.00 Feeding the city: practices, challenges and lessons from developing countries Mr. Henk de Zeeuw (director of the RUAF Foundation)
11.00 – 11.30

Coffee/tea break

11.30 – 13.00

Session 2: Theoretical perspectives and academic issues

11.30 – 12.00 Reconnecting consumers and producers:  dynamics, diversity and potentials of alternative food networks Prof. Gianluca Brunori (Professor of Agriculture Economics – Pisa University, Italy)
12.00 – 12.30 Urban food and public spaces: planning for security and sustainability Dr. Roberta Sonnino (Lecturer in Environmental Planning – Cardiff University, UK)
12.30 – 13.00 Food and the city: the links between food, public health and sustainable urban development Dr. Martin Caraher (Reader in Food & Health Policies – City University London, UK)
13.00 – 14.00

Lunch break

14.00 – 15.30

Session 3: Food planning practices and policies

14.00 – 14.30 Food and agriculture in Europe’s peri-urban regions Mrs. Dwarshuis (President of Peri-Urban Regions Platform Europe – PURPLE)  
14.30 – 14.50 The practice of food planning in New York city Dr. Nevin Cohen (Associate Professor in Urban Studies – New School for Liberal Arts, New York)
14.50 – 15.10 The practice of food planning in New York state Mr. Bob Lewis (senior planner New York State)
15.10 – 15.30 Amsterdam’s food strategy (“Proeftuin Amsterdam”) Mr. Bart Pijnenburg MSc (Programme manager Proeftuin Amsterdam)
15.30 – 16.00

Coffee/tea break

16.00 – 18.00 Excursion to City Farm Almere Tineke van den Berg (urban farmer)
19.30 – 22.30

Diner (Restaurant De Kemphaan – Almere)

Day 2 – Towards an agenda for sustainable food planning

09.00 – 09.30

Welcome and coffee/tea

09.30 – 10.00 Including food in planning studies and planning practices: experiences from the USA Prof. Jerry Kaufman (Professor Emeritus of Urban and Regional Planning – University of Wisconsin-Madison, USA)
10.00 – 10.45 Issues, topics, themes for a sustainable food planning agenda (plenary inventory) Moderated by Prof. Arnold van der Valk (Chair of Land Use Planning – Wageningen University, NL)
10.45 – 11.15

Coffee/tea break

11.15 – 12.45 Developing the building blocks for a sustainable food planning agenda (parallel working sessions)
12.45 – 14.00

Lunch break

14.00 – 14.45 Plenary presentation of and discussion about results of parallel working sessions Moderated by Prof. Terry Marsden (Professor of Environmental Planning – Cardiff University, UK)
14.45 – 15.00 Sustainable food planning in Europe: concluding reflection and look ahead Prof. Kevin Morgan (Professor of Governance & Development, Cardiff University, UK)
15.00

Coffee & tea / end of conference

 

Sustainable food planning conference

AESOP logoOn 9 and 10 October 2009 the first Sustainable Food Planning Conference will be held. This conference is an initiative of the AESOP (Association of European Schools of Planning), the ISOMUL (International Studygroup On Multiple Use of Land) and the Rural Sociology Group of Wageningen University.

The sustainable food planning conference is organized to examine the role of food in urban and regional planning. Although political, societal and academic interests in food and the city are rapidly increasing, food largely remains a stranger to the field of urban and regional planning, spatial planning policies and planning studies. Recently the American Planning Association launched its Policy Guide on Community and Regional Food Planning. Inspired by this policy guide, this conference seeks to explore ways in which food can and should be incorporated in planning practices, policies and research and develop strategies for enhancing sustainable food planning in Europe. The character of the conference is primarily agenda-setting by establishing a network of planning practitioners, policymakers and agrifood and planning scholars in Europe and beyond.

.

Restaurant and meeting centre De Kemphaan (source: http://www.restaurantdekemphaan.nl/content/ons_bedrijf)

Restaurant and meeting centre De Kemphaan (source: http://www.restaurantdekemphaan.nl/content/ons_bedrijf)

The conference will take place at De Kemphaan in the city of Almere in the Netherlands. If you are interested to participate in this conference, please apply by e-mail to corine.diepeveen@wur.nl. Costs for participation are € 100,- (incl. drinks, lunches and diner). The number of participants is limited to 50 persons. For more information have a look at the conference programme below:

 

Day 1 – Generating ideas, exchanging experiences and comparing perspectives

09.00 – 09.30

Welcome and coffee/tea

09.30 – 09.45 Food and planning: an introduction to the conference Prof. Kevin Morgan (Professor of Governance & Development, Cardiff University, UK)
09.45 – 10.00 Including food and agriculture in urban planning: the Almere approach Mr. Henk Mulder (Almere municipality – director urban development and planning) 
10.00 – 10.30 An integrated and territorial perspective on food studies, policy and planning Prof. Han Wiskerke (Chair of Rural Sociology – Wageningen University, NL)
10.30 – 11.00

Coffee/tea break

11.00 – 12.00

Session 1: Agri-food policy issues

11.00 – 11.30 Food and agriculture in Europe’s peri-urban regions Mrs. Dwarshuis (President of Peri-Urban Regions Platform Europe – PURPLE)
11.30 – 12.00 Feeding the city: practices, challenges and lessons from developing countries Mr. Henk de Zeeuw (director RUAF foundation)
12.00 – 13.00

Session 2: Urban food planning practices

12.00 – 12.20 The practice of food planning in New York City Dr. Nevin Cohen (Associate Professor in Urban Studies at the New School for Liberal Arts, New York
12.20 – 12.40 The practice of food planning in New York State Mr. Bob Lewis (Senior Planner New York State)
12.40 – 13.00 Amsterdam’s food strategy (“Proeftuin Amsterdam) Mr. Bart Pijnenburg(Programme manager Proeftuin Amsterdam)
13.00 – 14.00

Lunch break

14.00 – 15.30

Session 3: Theoretical perspectives and academic issues

14.00 – 14.30 Reconnecting consumers and producers:  dynamics, diversity and potentials of alternative food networks Prof. Gianluca Brunori (Professor of Agriculture Economics – Pisa University, Italy)
14.30 – 15.00 Urban Food and Public Spaces: Planning for Security and Sustainability Dr. Roberta Sonnino (Lecturer in Environmental Planning – Cardiff University, UK)
15.00 – 15.30 Food and the city: the links between food, public health and sustainable urban development Dr. Martin Caraher (Reader in Food & Health Policies, City University London, UK)
15.30 – 16.00

Coffee/tea break

16.00 – 18.00 Excursion to City Farm Almere Tineke van den Berg (urban farmer)
19.30 – 22.30

Drinks & Diner

Day 2 – Towards an agenda for sustainable food planning

09.00 – 09.30

Welcome and coffee/tea

09.30 – 10.00 Including food in planning studies and planning practices: experiences from the USA Prof. Jerry Kaufman (Professor Emeritus of Urban and Regional Planning – University of Wisconsin-Madison, USA)
10.00 – 10.45 Issues, topics, themes for a sustainable food planning agenda (plenary inventory) Moderated by Prof. Arnold van der Valk (Professor of Land Use Planning – Wageningen University, The Netherlands)
10.45 – 11.15

Coffee/tea break

11.15 – 12.45 Developing the building blocks for a sustainable food planning agenda (parallel working sessions)
12.45 – 14.00

Lunch break

14.00 – 14.45 Plenary presentation of and discussion about results of parallel working sessions Moderated by Prof. Terry Marsden (Professor of Environmental Policy – Cardiff University, UK)
14.45 – 15.00 Sustainable food planning in Europe: concluding reflection and look ahead Prof. Kevin Morgan (Professor of Governance & Development, Cardiff University, UK)
15.00

Coffee & tea / end of conference